Monthly Archives: November 2018

Monthly book roundup – 2018 October

Books finished in October:
(Warning: reviews are unpolished and quickly written.)

Doppler (2004) av Erlend Loe. Doppler slår seg i hodet og skjønner at han må flytte fra kone og barn og ut i skogen. I skogen lever han alene, forsøksvis i en jeger/sankertilværelse, men diverse hensyn, primært behovet for skummet melk, gjør at han holder seg i nærheten av sivilisasjonen. Etter hvert får han også selskap av en elg og forskjellige mennesker. Doppler forfekter et nobelt syn om at naturen er for alle, men stjeler også uten hemninger fra både andre mennesker og butikker. Han får det for seg at “flinkheten” er den store samfunnsfienden, men her vil jeg si at han forveksler flinkhet med materialisme og statusjag. Dopplers tanker og tilværelse får en til å tenke seg og gir mye både å kjenne seg igjen i og ikke å kjenne seg igjen i. Ikke minst er boka også morsom. Anbefales.

Blueprint: How DNA Makes Us Who We Are (2018) by Robert Plomin. Popular science book about DNA. Fascinating material, often based on twin studies. No doubt DNA is powerful, however, one is left with a few question. For instance, it is not clear how much variance the estimated genetic propensities explain, even if they are predictive. And there are many unqualified statements about the importance of genes, with the point that it is in narrowly defined populations and environments only underlying. Should be kept in mind regarding statements about parents/schools/X “matter, but do not make a difference”. And the social sciences have found many environmental and institutional effects. The book has also been forcefully criticized by fellow scientist Eric Turkheimer on is blog, both for lacking references and for more fundamental errors – it is by now unclear how that will unfold.

Ratings and previous books are in the library.