Monthly book roundup – 2019 January

Books finished in January:
(Warning: reviews are unpolished and quickly written.)

Vareopptelling (2013) av Erlend Loe. Underholdende og iblant ettertenksomt om lyriker som tar ærlig og dramatisk oppgjør med både seg selv og sine kritikere. Vanskelig å tenke seg annet enn at det er Loes egne tanker som skinner gjennom i jeg- personens og omgivelsenes ambivalente syn på fortellerens karrière og kanskje forfattergjerningen generelt.

Fvonk (2011) av Erlend Loe. Bok om vennskap mellom en mann som har litt å slite med etter å ha vært innblandet i økonomisk medlemskapsjuks (“ukultur”) og en statsminister som trenger litt tid borte fra rampelyset. Ikke så engasjerende.

Dette livet eller det neste: roman (2017) av Demian Vitanza. Roman basert på opplevelsene og fortellingene til fremmedkrigeren Tariq. Boka er strukturert som en samtale der bare den ene partens svar vises og basert på intervjuer forfatteren Demian Vitanza har gjort med Tariq i Halden fengsel. Grunnen til at Tariq sitter der er at han i 2015 ble dømt for å ha planlagt terrorhandlinger og ha støttet terrorgrupper i Syria. Ifølge boka stemmer ikke dette, der får vi stort sett høre om at han jobber som frivillig med å frakte mat, medisiner og syke og at han aldri er med i noen gruppe. Imidlertid er Tariqs motiver for ikke å fortelle om mer alvorlige ting så åpenbare, og diskuteres til og med i boka, at det er vanskelig å holde det at historien han gir kanskje ikke er sann mot boka. Oppveksthistorien og radikaliseringsprosessen blir derfor mer interessant. Tariq har foreldre med pakistansk bakgrunn, men ender opp som mye mer radikal enn dem, og med nesten bare venner med annen utenlandsk bakgrunn. Han virker ofte reflektert og gjennomtenkt, noe som er givende for fortellingen og kanskje et utgangspunkt for hele prosjektet. Det gjør det også ekstra vanskelig å vite hva han “egentlig” tenker, men det må man akseptere. Anbefales.

Ratings and previous books are in the library.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.